Služby investorům / development

Služby investorům / development Logo
  • obsazujeme nájemci nemovitosti investorů, a to jak ve fázi projektu, tak ve fázi stavby nebo i starší a složité nemovitosti
  • naší specializací jsou složitější projekty polyfunkčních objektů, větších územních celků, logistických areálů a zanedbaných lokalit či budov
  • nabízíme vlastní portfolio nových investičních příležitostí
  • vyhledáváme pro investory projekty na míru, dle individuální poptávky, tj. projekty typu Land development či revitalizace Brown fields pro výstavbu bytů, rodinných domů, obchodních center, skladů, kanceláří, logistických areálů a jiných komerčních prostor jako jsou hotely, penziony či sportoviště
  • vyhledáváme a nabízíme jak projekty ve městech, tak na zelené louce, a to buď jednotlivé objekty nebo komerční centra či celé lokality
  • pro všechny typy projektů nabízíme kompletní projekčně-manažerské služby, tj. konzultace, architektonické a projekční služby+ zajišťujeme získání územních a stavebních rozhodnutí, vždy dle potřeb investora
  • poskytujeme konzultace ohledně vhodnosti typu a odhadu výnosů jednotlivých projektů dle situace na trhu
  • zajišťujeme ohodnocení projektů = Due diligence
  • pomáháme zajistit financování projektů