Správa nemovitostí

Služby investorům / development Logo
  • nabízíme kompletní správu kancelářských, skladových a obchodních prostor, logistických areálů nebo velkých bytových projektů (od 50 bytů výše)
  • zajišťujeme veškeré opravy, běžnou údržbu všech technických zařízení v objektech, včetně jejich zákonných revizí; na vyžádání zajišťujeme i větší rekonstrukce a jejich dozor
  • zajišťujeme úklid společných prostor, dvorů, mytí oken, skleněných výplní, péči o zeleň, zimní údržbu chodníků a střech apod.
  • zajišťujeme 24h nebo 12h ostrahu objektů, též i recepční službu pokud je tato žádána
  • poskytujeme veškeré administrativní služby jako je vedení evidence nájemců, příprava podkladů pro fakturaci služeb a energií, případně jejich samotnou fakturaci a vyúčtování
  • vyřizujeme veškerou komunikaci s nájemci prostor či vlastníky bytů
  • zajišťujeme nájemce do prázdných prostor
  • zajišťujeme vymáhání pohledávek v případě nezaplacených nájmů a služeb
  • rozsah služeb vždy podřizujeme přání klienta